Tulipanens historie

Tulipan og tulipanløget

Tulipanen og tulipanløget hører naturligt hjemme i et bælte der strækker sig fra Sydøsteuropa over Mellemøsten til centralasien.

Tulipanen og tulipanløget er en udpræget steppeplante, der er tilpasset stor fugtighed i blomstringsperioden, varme og tørke i sommertiden og om efteråret fugtige forhold. Om vinteren er tulipanen og tulipanløget tilpasset stærk kulde.
Tulipan og tulipanløg stammer fra egne med porøs og mineralholdig jord og vokser gerne i selskab med græsser, andre løg og stauder der blomstre om foråret.

Tulipan og tulipanløgets formering

Fra frøspiring til blomstring går der op til 6 år og derfor er det meget sjældent at private sår tulipaner, selv om det godt kan lade sig gøre. I stedet bliver planterne formeret ved at datterløg fraskilles.

Tulipanens og tulipanløgets historie

Tulipanen og tulipanløget er kendt helt tilbage til omkring år 1000 f. kr, hvor den blev rendyrket i Tyrkiet.

Tulipanen og tulipanløget kommer til Holland og Europa

Hollænderen Charles de L’ Ecluse fik i 1593 foræret nogle løg i Konstantinopel.
Tulipanløgene blev sat i Leiden i Holland, og allerede året efter blomstrede de for første gang i Europa. Charles de L’ Ecluse forsøgte af videnskabelige grunde at forbyde handel med tulipanløg, men forgæves. Tulipanen bredte sig til hofferne og tulipanløg blev sat i parker overalt i Europa. De første tulipanløg nåede således til Frankrig omkring 1598. Omkring 1600 blev tulipanen og tulipanløget en eksklusiv plante og på samme tid blev et af de første rendyrknings virksomheder etableret syd for Haarlem i Holland.

Tulipanen og tulipanløget bliver eksklusiv

I årene 1610-1640 udviklede der sig en meget livlig handel med tulipaner og tulipanløg.Tulipaner og tulipanløg blev eftertragtede for deres skønhed. Deres sjældenhed og dermed prisen gjorde, at de kun kunne købes af de allerrigeste.

Det resulterede i overordentligt vilde spekulationer med tulipaner og tulipanløg.
Tulipanløg blev solgt allerede mens de lå i jorden og efter vægt.


En indtjening på tulipaner og tulipanløg på ca. 300.000 kr om MÅNEDEN var ikke umulig.


For at give et billede af løgpriserne i Holland på tidspunktet omkring 1630-40 kan nævnes, at særligt udsøgte løg kostede op til 2500 hfl pr. stk. For at give et begreb om hvad man eller kunne købe for pengene på den tid i Holland, nævner man en handel, der nærmest må betegnes som en byttehandel:

For ét løg blev betalt

48 td. hvede 448 hfl84 tdr. rug 558 -4 fede okser 480 -8 fedesvin 240 -12 fede får 120 -446 l vin 70 -400 l øl 32 -2 tdr. smør 192 -1000 pund ost 120 -1 seng med sengetøj 100 -1 sæt tøj 80 -1 sølvbæger 60 -I alt 2500 hfl

Den store indtjening gjorde, at alle ville med på vognen. Alle ville handle med tulipaner og tulipanløg for at få del i den hurtige fortjeneste. Firmaer og forretninger blev solgt, smykker pantsat hvilken resulterede i forsøg på at forbyde den form for handel. Det slog dog fejl, markedsmekanismerne havde talt.


Omkring 1637 brast sæbeboblen og mange ledende handelsfirmaer gik fallit. Markedsmekanismerne havde igen talt.

I dag har handlen med tulipaner et mere naturligt leje. Holland er stadig vigtigste producent af tulipaner og tulipanløg. I dag sker over 80 % af al handel med tulipanløg via hollandske firmaer.

Gartneriet Leif Larsen ApS
Strib Landevej 108
5500 Middelfart

Firma

Gartneriet Leif Larsen ApS

CVR: 34210012

Adresse​

Strib Landevej 108
5500 Middelfart